Ratkaisu­keskeinen taide­terapia

Ratkaisu­keskeinen taideterapia - Solution Focused Art®

Meillä voit opiskella kahdella eri opintolinjalla. Molemmat opintolinjat pohjautuvat tuotesuojattuun malliin.

Menetelmäkoulutuksessa (30 op) opit ratkaisukeskeisen taideterapian ohjaajan työmenetelmiä. Kuvataideterapeutin koulutuksesta (40 op) saa ammatilliset valmiudet ratkaisukeskeisenä kuvataideterapeuttina toimimiseen.

Opintojen lähtökohta

Ratkaisukeskeisessä taideterapiassa ratkaisukeskeiset työmenetelmät yhdistyvät kuvalliseen ilmaisuun. Se sijoittuu viitekehykseltään integratiivisiin taideterapiasuuntauksiin. Ratkaisukeskeistä taideterapiaa käytetään yhtenä kuntoutuksen, hoidon ja ennaltaehkäisyn välineenä niin yksilötyössä kuin ryhmätoiminnassakin kasvatus-, opetus-, sosiaali-, terveys- ja kuntoutusaloilla.

Ratkaisukeskeinen taideterapia antaa ihmiselle mahdollisuuden omien asioiden, ajatusten, tunteiden, elämäntilanteiden ja ihmissuhteiden tarkastelulle luovuutta ja mielikuvista hyödyntäen.

Ratkaisukeskeisessä taideterapiassa kuvallinen ilmaisu nähdään kielellisen toiminnan alueeksi ja kuva osaksi kieltä.  Kuvan tehtävänä on olla ajattelun ja keskustelun väline, jonka välityksellä käytävä ratkaisukeskeinen ja voimavaralähtöinen keskustelu tukee ihmistä löytämään elämäänsä toivoa, toimijuutta ja itsearvostusta.

Ratkaisu­keskeisen kuvataide­terapian oppikirja

Ratkaisukeskeisen kuvataideterapian oppikirja (2022) on Alfa Partners Academyn erityisasiantuntijoiden ja kouluttajien, Jari Salmelan ja Hannele Ala-Keskisen, kirjoittama teos. Oppikirja on tehty yhteistyössä Ratkaisukeskeiset taideterapeutit ry:n kanssa.

Koulutuksissamme pääset siis suoraan mukaan kirjan maailmaan ja alkulähteille. Ratkaisukeskeisen kuvataideterapian oppikirja vie aikamatkalle sekä ratkaisukeskeisen näkökulman että taideterapioiden syntyyn.

Teos kertoo, kuinka ratkaisukeskeisyys ja taideterapiat ovat kehittyneet ja miten ne muodostavat ratkaisukeskeisen kuvataideterapian perustan tänä päivänä. Kirja tarjoaa monipuolisesti menetelmiä terapeuttiseen ja psykoterapeuttiseen vuorovaikutussuhteeseen.