Ratkaisu­keskeinen lyhyt­terapeutti

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia keskittyy ratkaisujen löytämiseen nykyhetkestä. Lyhytterapia on mielenterveyttä tukevaa hoitoa, ja se voi olla avain varsinkin äkillisen ongelman tai kriisin kohdatessa.

Ratkaisua haetaan tunnistamalla asiakkaan vahvuuksia ja elämässä hyvin olevia asioita.

Alfa Partner Academyllä voit opiskella joko 30 opintopisteen tai 60 opintopisteen lyhytterapeutin opinnot.

Mitä on ratkaisu­keskeinen lyhytterapia?

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia auttaa asiakastasi löytämään elämälleen mielekkään suunnan, tunnistamaan ja ylittämään esteitä ja sitoutumaan aktiiviseksi toimijaksi.

Keskeistä eivät ole ongelmien syyt, vaan ratkaisut ja eteenpäin meneminen. Terapiassa keskitytään nykyhetkeen ja tulevaisuuteen.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia tukee asiakkaan itseymmärrystä ja itsehoitoa, ja vähentää siten palvelujen tarvetta ja ammattihenkilöiden kuormittumista.

Tavoite on vahvistaa kykyä selviytyä, vaikka tilanne olisi haastavakin. Ratkaisukeskeinen lyhytterapiamuoto kunnioittaa yksilöllisyyttä ja asiakkaan omia arvoja.

Lyhytterapeuttinen työskentely auttaa kohtaamaan tunne-elämän haasteita, akuutteja kriisejä ja selvittelemään konflikteja, vapautumaan haitallisista riippuvuuksista, vähentämään oireiden ja sairauksien uusiutumisriskiä, parantamaan unen laatua ja muuttamaan terveystottumuksia, rakentamaan parempia ihmissuhteita, tekemään opintoja tai työtä koskevia valintoja, murtautumaan ulos itseään toistavista tunnelukoista ja opettelemaan itsenäisen elämän hallintaa.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia ei ole psykoterapiaa. Psykoterapeutti voi kuitenkin tehdä myös ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa.