Keitä me
olemme?

Olemme kokeneiden ammattilaisten kouluttajayhteisö. Tunnetut koulutustuotteet tarjoavat alustan kehittyä ja poimia hyväksi koettuja työkaluja omaan työhön.

Järjestämme ammatillista täydennyskoulutusta kehittyvän työelämän muutostarpeisiin

Alfa Partners Academy on hyvinvointi- ja palvelualojen vahva ja tunnettu kouluttaja. Kouluttajayhteisö on perustettu 2002 Suomessa. Alfa Partners Academy on siirtynyt osaksi Cimson-yritysperhettä ja koulutus- ja valmennusyhteisöä 2022.

Alfa Partners Academy tarjoaa joustavasti mahdollisuuden päivittää osaamista, hankkia lisää työmahdollisuuksia tai kokonaan uuden ammatin.

Yhteistyökumppaneitamme ovat kesäyliopistot ja ammattikorkeakoulut Suomessa.

Miksi Alfa Partners Academy?

Alfa Partners Academyssa voit opiskella omaan tahtiisi arvostavassa ilmapiirissä. Asiakkaamme ovat elämänkaaren monissa eri vaiheissa, ikä tai elämäntilanne ei ole koskaan este oppimiseen ja muutokseen. Useimpiin koulutuksiin voit osallistua huoletta eri puolilta Suomea, sillä opintotapaamisia järjestetään joustavasti etämuodossa verkkoyhteyksillä.

Alfa Partners Academyssa on kokemusta ja alan osaamista. Olemme toimineet ammatillisena täydennyskouluttajana jo 20 vuotta Suomessa.

Alfa Partners Academy on Luotettava Kumppani

Alfa Partners Academy on Luotettava Kumppani -palvelun jäsen. Luotettava Kumppanuus kertoo, että yrityksen toiminta on läpinäkyvää, yritys toimii rehdisti ja on täyttänyt tilaajavastuulain edellyttämät velvollisuudet.

Luotettava kumppani -logo

Kokemuksia Alfasta

 

KOULUTTAJA

”Hyvinvointia lisääville menetelmille on yhä suurempi tarve ihmisten parissa työskenneltäessä. Jokainen asiakas tarvitsee yksilöllisen tavan tulla kohdatuksi. Omaa osaamista ja vuorovaikutustaitojaan kannattaakin kehittää. Toiminnalliset menetelmät sekä voimavaralähtöinen ratkaisukeskeinen työskentelyote kohdata ihminen ovat kysyttyjä taitoja ja koulutustemme arvokasta ydintä.”

Hannele Ala-Keskinen
FM taidekasvattaja, aikuiskouluttaja, Alfa Partners Academy
Ratkaisukeskeinen kuvataideterapeutti, Neuropsykiatrinen valmentaja, Ohjaustoiminnan artenomi

OPISKELIJA

”Työskentelen lasten parissa opettajana, ja teen yhteistyötä muiden opettajien ja perheiden kanssa. Tarve opiskella mielen hyvinvoinnin tukemista heräsi käytännön koulutyössä. Kun jonot koulupsykologeille ja tutkimuksiin ovat pitkiä, asiat eivät perheiden näkökulmasta tapahdu tarpeeksi nopeasti. Neuropsykiatrisilla valmennusmenetelmillä sekä lyhytterapian ja taideterapian tukikeinoilla pystyy vastaamaan akuutisti haasteisiin, joihin liittyvää huolta vanhemmat meille välittävät. Opinnoissa ratkaisukeskeinen viitekehys on imaissut minut mukaansa. Juuri tätä kouluissakin tarvitaan. Ratkaisukeskeisyyden taustafilosofia auttaa myös henkilökohtaisessa elämässä. Koska kuvataide on itselle tärkeää, olin onnellinen löydettyäni myös taideterapeutin opinnot. Työssäni olen voinut yhdistää menetelmiä esimerkiksi pitämällä kuvataidetuokioita nepsy-lapsille.”  

 

Merja Pellikka
Lyhytterapeutti-opiskelija, kuvataideterapeutti, neuropsykiatrinen valmentaja, KM, opettaja
Terapeutin työhuone  

OPISKELIJA

”Olen taustaltani erityisopettaja, kuvataiteen opettaja ja neuropsykiatrinen valmentaja. Jo ensimmäisen opintopäivän jälkeen laitoin muutamille ystävilleni viestit: ”Olen oikeassa paikassa!” Tuntui, kuin olisin tullut kotiin. Innostavien taideterapian ohjaaja -opintojen jälkeen halusin syventää vielä osaamista ja saada haaveilemani kuvataideterapeutin tittelin. Edelleen olen iloinen ja voimaantunut valitsemastani tiestä. Tässä risteyskohdassa, jossa kohtaavat kuvan tuottaminen, kuvallisen työskentelyn ohjaaminen, ratkaisukeskeisyys ja asiakkaiden kohtaaminen, on hyvä olla.

Kuvataideterapian opinnoissa on hämmästyttävää se, miten syvälle työskentely menee. Oman elämän haaveiden ja haavojen käsittely voi tuntua henkisesti raskaaltakin. On hyvä, että jokainen harjoitus pitää tehdä ennen omien asiakkaiden ohjaamista. Etäopintomuoto taipui tällaiseen yllättävän hyvin. Vaativassa tuessa ja kriisiytyneissä tilanteissa työskennellessäni olen huomannut, että terapiakentällä on hyvin vähän koulupuolen osaamista, ja koulupuolella hoito- ja hyvinvointikeskeinen ajattelu jää usein lukuvuosisuunnitelmien ja oppimistavoitteiden jalkoihin. Koen, että minulla on annettavaa terapeuttina, joka puhuu ”koulun kieltä” ja erityisopettajana, joka puhuu ”terapiaa”.”

Petra Vesuri 
Kuvataideterapeutti
Sovinko.fi

OPISKELIJA

”Olin työskennellyt pitkään psykoterapeuttina ja havainnut, että kuvataide olisi hyvä työkalu terapiatyöskentelyssä. Kun valmistuin kuvataideterapeutiksi, tarjosin mahdollisuutta sellaisillekin asiakkaille, jotka eivät olleet aiemmin maalailleet tai piirtäneet. Monet innostuivat: maalaamisen jälkeen oli helpompi sanoittaa omia kokemuksia. Koulutuksessa oli hyvää monipuolisuus ja etämuotoisuus. Eroa lähiopetukseen en huomannut ja porukka oli todella hyvä. Saattoi olla hyvä, että toisten ideoita ei työskentelyn hetkellä nähnyt, silloin uskalsi toteuttaa itseään. Huomasin koulutuksessa saman mitä välitän asiakkaille: olennaisinta ei ole se, miten hieno lopputuloksesta tulee, vaan se, että työllä saa ilmaista itseään kuten se sattuu tulemaan. Antaa vain pensselin tehdä työnsä.” 

 

Liisa Sihvonen
Psykoterapeutti, EMDR I- ja II-tason terapeutti, kuvataideterapeutti, KM
Hyvanmielenpaja.fi

OPISKELIJA

”Käänteentekevä asia opinnoissa oli ratkaisukeskeisen ajattelutavan omaksuminen. Tarkastelun painopiste on tulevaisuudessa, ei niinkään etsitä olemassa oleviin asioihin syitä. Menneisyyteen katsotaan myötätuntoisesti, mutta ikään kuin tulevaisuuden kautta. Se on antoisaa ja tuloksellista. Ratkaisukeskeisen kuvataideterapian opinnoissa valtava löytö on ollut myös, miten suuren lisäarvon kuvan tekeminen ja siitä keskustelu tuo.  Monesti tulee esiin sellaista, mitä ei ole tiedostanut aikaisemmin sanallisella tasolla. Sain opiskelusta mahtavan työkalupakin, jonka harjoituksia voin soveltaa asiakkailleni eri tilanteissa.”

 

Helena Tahvanainen
Ratkaisukeskeinen kuvataideterapeutti, fysioterapeutti, Voimauttava Valokuva® -menetelmäosaaja, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti -opiskelija
terapiart.fi