2. Ratkaisukeskeinen näkökulma ja ratkaisukeskeiset työskentelymenetelmät 5 op