Solution Focused Art® - Ratkaisukeskeisen taideterapia antaa valmiuksia soveltaa taideterapian työmenetelmiä omassa ammatissaan. Koulutus on menetelmäkoulutus sekä samalla ammatilliselle linjalle vaadittava peruskoulutus.

Koulutusta on tarjolla  yksityisessä oppilaitoksessa Helsingissä, sekä seuraavissa kesäyliopistoissa:
Tampereen kesäyliopisto, Turun kesäyliopisto, Kotkan kesäyliopisto, Imatran kesäyliopisto.


Taideterapian tavoitteena on ratkaisukeskeisyyden ajattelun ja näkemyksen vahvistuminen käytännön elämässä, oman itsetuntemuksen lisääntyminen, sosiaalisten vuorovaikutustaitojen kehittyminen, oman kuvataiteellisen työmuodon löytäminen sekä ohjauksellisen työotteen muodostuminen. Koulutuksesta saat valmiuksia ohjata taideterapeuttisia työmenetelmiä yksilö- ja ryhmäkohtaisesti.
Koulutuksen viitekehys pohjautuu ratkaisukeskeiseen filosofiaan.

Ratkaisukeskeisessä taideterapiassa ymmärryksen ja muutoksen mahdollisuudet ovat tässä hetkessä eli nykyisyydessä. Ihminen on vastuussa itsestään ja hänellä on mahdollisuus vaikuttaa valintoihinsa sekä sen myötä rakentaa tulevaisuuttaan halumaansa suuntaan.
Ratkaisukeskeisen taideterapian opinnot ovat ns. monimuoto-opiskelua , ja sen aikana opiskelija perehtyy ratkaisukeskeisiin asiakastyömenetelmiin hyödyntäen kuvallisia työmuotoja ja muita ilmaisutaiteen keinoja.  Ratkaisukeskeinen taideterapia on luovan ilmaisuterapian muoto ja lukeutuu integratiivisiin taideterapioihin.
Se ei ole ekspressiivistä, psykodynaamista tai antroposofista taideterapiaa.

Ratkaisukeskeisen taideterapian menetelmäkoulutus:
Tavoitteena on ratkaisukeskeisyyden ajattelun ja näkemyksen vahvistuminen hyödyntäen taideterapian menetelmiä, oman itsetuntemuksen lisääntyminen, sosiaalisten vuorovaikutustaitojen kehittyminen , oman kuvataiteellisen työmuodon löytäminen sekä ohjauksellisen työotteen muodostuminen.

Koulutus antaa valmiuksia ohjata taideterapeuttisia työmenetelmiä käyttäen yksilöitä ja ryhmiä sekä soveltaa taideterapeuttisia työmenetelmiä perusammattiin ja työhön. 

Koulutuslinjan hyväksyttävästi suorittanut saa todistuksen:
Ratkaisukeskeisten taideterapeuttisten työmenetelmien ohjaaja-Solution Focused Art®.
 
Perusopinnot (20 op) rakentuvat seuraavista osa-alueista:

  • Lähiopetuskertojen taideterapeuttisesta opetuksesta ja harjoituksista
  • Ryhmän kanssa työskentelystä
  • Itsenäisestä ateljeetyöskentelystä
  • Verkko-opiskelusta
  • Kirjallisuudesta
  • Ammatillisen portfolion suunnittelusta

Hinta sisältää taideterapian materiaalin lähiopetuspäivillä, opetuksen, koulutusryhmäterapian sekä ryhmätyönohjauksen ratkaisukeskeisen näkökulman mukaisesti.
Peruslinjalle ei ole ammatillista pääsyvaatimusta.
 
Koulutuksen hinta: 2590,00 EUR.

Helsinki 2019:
Helsinki: 10-11.08, 07.09,08.09, 12-13.10, 09.11, 11.12 , 2020: 13.03, 08.05.2020
Turku (Turun kesäyliopisto): 24.10,25.10,29.11, 2020: 16.01,17.01,27.02,28.02,03.04, 14.04, 15.05.2020
Jyväskylä:(Jyväskylän kesäyliopisto): 16.08, 27.09, 25.10, 22.11, 23.11, 2020: 5 päivää 
Tampere: (Tampereen kesäyliopisto): 08.11,09.11,13.12,14.12,  2020: 31.01,01.02,06.03,07.03,03.04,04.04,15.05,16.05.

Kouluttajia:
Jari Salmela Psykoterapeutti (YET), Ratkaisukeskeinen taidepsykoterapeutti, Työnohjaaja
Liisa Strengell  Taidepsykoterapeutti, Terveystieteiden opettaja TtM,Psykoterapeutti VET, Työnohjaaja(TRO), Lasten ja nuorten traumaterapeutti
Hanna Paatero, Teatteri-ilmaisun ohjaaja , kuvataideterapeutti, työnohjaaja, neuropsykiatrinen valmentaja, oppilaitoksen johtaja
Nina Sundberg, psykoterapeutti VET,  ratkaisukeskeinen taidepsykoterapeutti
Kirsi Ruuskanen, kuvataideterapeutti, TtM, opettaja
Sonja Harala, kuvataideterapeutti, kuvataiteilija 

Jatko-opinnot
Ratkaisukeskeisen kuvataideterapian koulutuslinja, ammattilliset opinnot (40 op)